Kurucular

Yıldırım BOZBIYIK

1974 yılında Ankara da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1998 yılında mezun oldu. 2008 yılında Boston Üniversitesiden Finansal Ekonomi dalında yüksek lisans derecesi almıştır.

1999 yılında açılan yarışma sınavını kazanarak Maliye Müfettiş Yardımcı olarak göreve başladı. 2002 yılında yapılan yeterlilik sınavını geçerek Maliye Müfettişliğine, 2009 yılında ise Maliye Başmüfettişliğine atandı.

2005-2006 yılları arasında sırasıyla; tedviren, Ankara Defterdarlığı Defterdar Yardımcılığı ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü; 2009-2016 Şubat döneminde ise asaleten, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı AB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında Grup Başkanlığı, Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı görevlerini yapmıştır. 26.02.2106 tarihinde Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atanmış; AB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ile Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı(I-II) ndan sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürmüş ve 15 Kasım 2019 tarihinde kendi razısı ile memuriyetten ayrılmıştır.

2009-2015 yıllarında T.C. - KKTC Teknik Yardım Heyetinde Gelir İdaresi Başkanlığı üyesi olarak gelir bütçesinin hazırlanması ve raporlanması görevlerini yapmıştır. Ayrıca KKTC Maliye Bakanlığının gelir bilişim alt yapısının kurulması çalışmalarını yönetmiştir.

Devlet Muhasebesi Standartları Kurul üyeliği ve Ankara Doğal Elektrik  Üretim A.Ş. yönetim kurulu üyesi görevlerinde bulunmuştur.

2010-2012 yıllarında yürütülen ve AB fonlarından finanse edilen “Gelir İdaresinde Kalite Yönetimine Giriş için Teknik Destek Projesi"nde kıdemli proje yöneticisi(SPO) olarak görev yapmıştır. Ayrıca başta e-tebligat, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi birleştirme, interaktif vergi dairesi, defter-beyan sistemi projeleri gibi birçok elektronik dönüşüm projesinin koordinasyonu görevini yürütmüştür.

Evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

Nadir GÜLHAN

BERUSSA kurucu ortağı olan Yeminli Mali Müşavir Nadir GÜLHAN; vergi, hukuk, finans ve mali denetim alanında uzmandır. Nadir GÜLHAN Maliye Bakanlığı’nda 10 yılı aşkın süre vergi incelemesi, ekonomik ve mali araştırma, aklama suçu incelemesi, Mahkemeler’de bilirkişilik konularında görev almıştır.

2006 yılında TBMM bünyesinde Yasama Uzmanı olarak kariyerine başlayan Nadir Gülhan, 2007 yılında yapılan Hesap Uzmanlığı sınavını birincilikle kazandıktan sonra 2007-2011 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzmanı olarak, 2011-2018 yılları arasında ise Vergi Denetim Kurulu İzmir Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı bünyesinde Vergi Müfettişi olarak kariyerini sürdürmüştür. Kariyeri boyunca Türkiye’nin ilk 100 ve ilk 500’de bulunan büyük şirketler nezdinde ve farklı sektörlerde (holding şirketler, ilaç, otomotiv yedek parça, tütün, alkollü içkiler, inşaat, gıda, yazılım, kozmetik vb.) vergi incelemesi yürütmüş olup, özellikle transfer fiyatlandırması ve uluslararası vergilendirme konularında uzmanlaşmıştır.

GÜLHAN, Paris/Fransa’da düzenlenen OECD-BEPS Action 1: Dijital Ekonomi Görev Gücü (Task Force On TheDigital Economy) Nisan-2014 / Eylül-2015 Dönem Toplantıları’nda Türkiye Delegesi olarak görev almıştır. Nadir GÜLHAN Türkiye Delegesi olarak katıldığı toplantılarda edinmiş olduğu bilgi ve tecrübeleri, Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi ile ilgili olarak Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yapılan toplantılarda konuşmacı olarak paylaşmış, 2014 ve 2015 yıllarında İzmir YMM Odası ve İzmir SMMM Odası’nca düzenlenen seminerlerde transfer fiyatlandırması ve dönem sonu değerleme işlemleri konusunda konuşmacı olarak katılmıştır.
Vergi Denetim Kurulu bünyesine katılan Vergi Müfettiş Yardımcılarının temel eğitim ve hizmet içi eğitim kurslarında 2012-2016 yılları arasında görev alan Nadir GÜLHAN, bu süreçte vergi revizyonu, kurular vergisi, vergi usul ve bilgisayarlı denetim konularında eğitimler vermiştir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 2006 yılında mezun olan Nadir GÜLHAN, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladığı hukuk eğitimini 2017 yılında tamamlayarak buradan mezun olmuştur. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olan Nadir GÜLHAN, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına da sahiptir.

Vergi Hukuku alanında çok sayıda makalesi bulunan Nadir GÜLHAN vergi hukukunun yanında ticaret ve şirketler hukuku, e-ticaret hukuku, sermaye piyasaları hukuku, borçlar hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, rekabet hukuku, bankacılık hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku gibi ekonomik ve ticari alana dayalı birçok hukuk alanında uzmanlaşmıştır. Ocak-2014 / Aralık-2015 dönemleri arasında Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi’nde Denetim Kurulu üyeliği yapan Nadir GÜLHAN, Hesap Uzmanları Derneği üyesidir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.