Vergi Planlaması

BERUSSA, değişen vergi mevzuatına karşı sürekli güncellenen planlamalar sunmaktadır.

BERUSSA, vergisel uygulamalar konusunda bilgi ve deneyimleri ışığında doğru, etkin ve güvenilir kararların alınmasında müşterilerine yardımcı olmaktadır.

BERUSSA’nın vergi planlamasında temel amacı; vergisel risk doğurabilecek hataları şirket yönetimine bildirerek önlem alınmasını sağlamak ve şirketi herhangi bir incelemeye karşı koruyarak vergisel açıdan sağlıklı bir duruma getirmektir.

Mevzuatın yoğun ve yoruma açık düzenlemeler içermesi vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. Bu durum, şirketlerin cezai yaptırımlarla karşılaşmalarına sebep olabilmektedir. Kimi zaman da yetkin bir planlamanın olmaması; vergisel avantajlarının kullanılamaması, teşvik ve indirim fırsatlarının kaçırılması gibi sonuçlara yol açabilmektedir.

BERUSSA, şirketiniz için vergisel riskleri minimize etme ve avantajları yakalama imkânı sağlayacak doğru ve zamanında rehberlik yapma gerekliliğini karşılamaktadır.