Tam Tasdik İşlemleri

BERUSSA, düzenli olarak yaptığı revizyon çalışmalarının sonuçlarını, hazırladığı raporlarla yönetime bildirir. Vergi revizyon çalışmaları; vergi ve muhasebe uygulamalarının ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ile vergi mükelleflerinin durumuna uygun vergi planlaması araçlarının belirlenmesini içerir.

Tasdik Hizmeti kapsamında; Yasal defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi, denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesi, geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü, kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi, Tam Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi ve yapılan ara denetimlerle yönetime rapor sunulması hizmetleri sunulmaktadır.

Bunun yanı sıra diğer başlıca tasdik işlemleri ise şunlardır:
  • Katma Değer Vergisi İade Raporu
  • Özel Tüketim Vergisi İade Raporu
  • Sermayenin Ödendiğinin Tespitine İlişkin Rapor
  • Sermayeye İlave Edebilecek Bilanço Kalemlerinin Tespitine İlişkin Rapor
  • Şirket birleşme, bölünme ve nevi değişikliklerinde TTK kapsamındaki YMM Tespit Raporları
  • Teşvikli proje harcamalarının değerlendirme ve tasdikine ilişkin rapor
  • Kurumlar Vergisi’nden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri
  • Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri
  • Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu
  • 3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan diğer işlemler