Kurucular

Yıldırım BOZBIYIK

1974 yılında Ankara da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1998 yılında mezun oldu. 2008 yılında Boston Üniversitesiden Finansal Ekonomi dalında yüksek lisans derecesi almıştır.

1999 yılında açılan yarışma sınavını kazanarak Maliye Müfettiş Yardımcı olarak göreve başladı. 2002 yılında yapılan yeterlilik sınavını geçerek Maliye Müfettişliğine, 2009 yılında ise Maliye Başmüfettişliğine atandı.

2005-2006 yılları arasında sırasıyla; tedviren, Ankara Defterdarlığı Defterdar Yardımcılığı ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü; 2009-2016 Şubat döneminde ise asaleten, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı AB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında Grup Başkanlığı, Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı görevlerini yapmıştır. 26.02.2106 tarihinde Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atanmış; AB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ile Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı(I-II) ndan sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürmüş ve 15 Kasım 2019 tarihinde kendi razısı ile memuriyetten ayrılmıştır.

2009-2015 yıllarında T.C. - KKTC Teknik Yardım Heyetinde Gelir İdaresi Başkanlığı üyesi olarak gelir bütçesinin hazırlanması ve raporlanması görevlerini yapmıştır. Ayrıca KKTC Maliye Bakanlığının gelir bilişim alt yapısının kurulması çalışmalarını yönetmiştir.

Devlet Muhasebesi Standartları Kurul üyeliği ve Ankara Doğal Elektrik  Üretim A.Ş. yönetim kurulu üyesi görevlerinde bulunmuştur.

2010-2012 yıllarında yürütülen ve AB fonlarından finanse edilen “Gelir İdaresinde Kalite Yönetimine Giriş için Teknik Destek Projesi"nde kıdemli proje yöneticisi(SPO) olarak görev yapmıştır. Ayrıca başta e-tebligat, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi birleştirme, interaktif vergi dairesi, defter-beyan sistemi projeleri gibi birçok elektronik dönüşüm projesinin koordinasyonu görevini yürütmüştür.

Evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.